Fiskekortspriser


 • BARKENSJÖARNAS

  FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING

   

  FISKEKORTSPRISER.


  Beslutade av stämman 2022. Gäller för år 2023.

   

  Fiskerättsbevis för andelsägare inom B FVOF   50:- kr/kalenderår

   

  Årsfiskekort för handredskap till allmänheten 300:- kr/kalenderår

   

  Tilläggskort för nät och trolling. (årsfiskekort måste innehavas)

  350:- kr/kalenderår                                       

  Nätkort får endast lösas av den som är mantalsskriven i

  Smedjebacken och Fagersta kommuner eller fritidshusägare

  inom nämnda kommuner.

   

  Dagkort för trolling   250:- kr

   

  Månadskort för handredskapsfiske 150:- kr

   

  Dygnskort för handredskapsfiske 80:- kr

   

  Tävlingskort  Endera ett dygnskort eller gällande årsfiskekort                         80:-kr – 350:- kr 

   

  Gästårskort 300:- kr/kalenderår

   

  Kräftfiskekort  (kräver innehav av fiskerättsbevis eller årskort) 200:- kr

   

  Barn under 16 år får fiska gratis med handredskap.

   

  Årspriset för nät-och trollingfiskare är 650:- kr

   

  Som trollingfiske räknas 3 eller flera spön med max 10 beten.

  Ett eller två spön med ett bete på vardera räknas som handredskap.

   

  (1)

  Gästårskort får lösas av den som innehar fiskerättsbevis eller årsfiskekort och gäller för tillfälliga gäster från annan ort och i årskortsägarens närvaro.

   

   

   

  Fiskerättsbevis får endast säljas av den som har tillgång till fiskerättslängden. 

   

 

Barn under 16 år får fiska gratis med handredskap.  

 

Nätkort får endast lösas av den som är mantalsskriven i Smedjebacken och Fagersta kommuner eller fritidshusägare inom nämnda kommuner. 

Som trollingfiske räknas 3 eller flera spön med max 10 beten. Ett eller två spön med ett bete på vardera räknas som handredskap.

Gästårskort får lösas av den som innehar fiskerättsbevis eller årsfiskekort och gäller för tillfälliga gäster från annan ort och i årskortsägarens närvaro. 


Fiskekortsförsäljare


Fiskekort finns att köpa på ett flertal ställen:


YM`s Fiske & Fritid Allègatan 9, 77731 Smedjebacken, 0240-70444


Macken i Smedjebacken Nya Ågatan 10, 777 32 Smedjebacken ,0240-71595


XL-BYGG  Vargstigen 1, 777 34 Smedjebacken, 0240-71140


Hamnen, Smedjebacken (endast sommartid)


Erling Bengtsson, 0704886238, Fagersta


Jan Larsson, 0702403102, Fagersta


Du kan också köpa kort på iFiske.se (Korten kostar 10:- extra vid köp här)Föreskrifter för fisket


TILLÄMPNINGSOMRÅDE
1. Utöver allmänna bestämmelser gäller följande lokala tillägg för Barkensjöarnas fiskevårdområdes sjöar, med undantag av Flaten, Igeltjärn samt Tunkarlsbobäcken. För dessa gäller särskilda föreskrifter.

UPPLÅTELSE AV FISKE
2. För att nyttja fisket inom FVO skall fiskekortet lösas och medföras vid fiske. Fiskerättsägare inom FVO löser årskort till reducerat pris.
3.Korttyper och giltighetstider

Fiskekort typ 1
ÅRSKORT gäller 1/1-31/12
MÅNADSKORT gäller 30 dagar
DYGNSKORT gäller 24 timmar (gäller ej dagkort för put-and-take-fisket i Flaten, se nedan!)
GÄSTKORT gäller 1/1-31/12
TÄVLINGSKORT gäller under tävling max 24 timmar

Fiskekort typ 2
Tilläggskort för nät och trolling. Kan endast lösas i kombination med årskort.

FÖRESKRIFTER FÖR FISKET
4.1 Årskortet gäller för innehavaren och dennes make/maka/sambo och berättigar till handredskapsfiske och max 20 angeldon, 20 bult eller 20 saxar, max 2 märdar, 2 mörtstugor och lakstrutar (obegränsat), långrev samt 2st beten per båt.
4.2 Månadskort, samma regler som 4.1
4.3 Dygnskort berättigar till handredskapsfiske och max 20 angeldon eller 20 bult.
4.4 Tävlingskortet gäller för tävling med pimpel eller metspö. Annan form av tävlingsfiske ansökes hos styrelsen senast 14 dagar före tävlingsdag.
4.5 Årskort för fiskerättsägare berättigar till fiske enligt 4.1, 4.7, Trolling och Ryssjefiske.


4.6 Gästkortet får lösas av den som innehar årskort i FVO och gäller för tillfälliga gäster från annan ort i årskortsägarens närvaro.
4.7 Nätfiskekort berättigar till utlägg av max 3 nät á 30m = 90m per fisketillfälle. Båda ändarna skall markeras med stor tydlig nätboj eller likvärdig. Mer än 90m nät får ej seriekopplas.
4.8 Nätfiske upplåtes endast för fiskerättsägare samt ortsbor som är mantalsskrivna inom Smedjebackens och Fagersta kommuner, samt ägare av fritidshus inom FVO.
4.9 Fritt handredskapsfiske för barn under 16år.
4.10 Nätfiskeförbud råder i Saxen.

4.11 : Förbud att fiska med nät och mjärdar i samtliga rinnande vatten.4.12 Nät och mjärdförbud året om i Gladtjärn.
4.13 Trollingfiske. max 10 beten per båt. Paravan/Pulkor och dylikt som är förankrade med lina/vajer mer än 10m från båt, skallvara försedd med flaggstång och varningsflagga.
4.14 Ryssjefiske får bedrivas med max 2 ryssjor.

MINIMIMÅTT OCH FÅNGSTBEGRÄNSNING
5. Gös och öring 50cm Lax 50cm Fisk för vilken föreskrivs minimimått får ej föras iland delad. Av dessa arter får landas högst sammanlagt 3 per dag.

UTSTÅENDE REDSKAP
6. Alla utestående redskap skall markeras med tydliga flöten eller ruska (på is) samt fiskarens namnoch tel.nr.

SPECIELLA BESTÄMMELSER FÖR Barken, Saxen, Vevungen samt V. & Ö. Sveten
7.1 Förbud att fiska med mjärdar och mörtstugor under tiden 1/7-30/9.
7.2 Fiskådra i vilken det råder nätfiskeförbud finns i sunden i Nor, Huggnora, Kolpebostreken samt sundet till Saxen.

KRÄFTFISKE
8. Fiskestämman beslutar om regler och tider för kräftfiske varje år. Övrig tid är kräftfiske förbjudet, med undantag av provfiske osom utföres av personal som styrelsen utsett. Se mer om årets kräftfiske här.

TOTALT FISKEFÖRBUD
9. 15/9-31/12 i vattendrag som står i förbindelse med Barken samt vid – Tunkarlsbobäcken utlopp i Södra Barken 100m norr och söder om utloppet ut till sjöns mittlinje. – Plågbäckens utlopp i Viksviken 100m norr och söder om utloppet ut till vikens mittlinje. – Hemviken Norra Barken, området norr ut från en linje, Kärrmesholmens södra spets till Norra Getö mot fastlandet och i östlig riktning mot Rånäsberget. – Vevungen, från Jättholmens norra del till dammluckorna i Semla. – Hyttån Fiskeförbud till 100 m utanför och på sidorna av mynningen.

SPECIALREGLER FLATEN
Endast fiskekort märkt Dagkort Flaten gäller för fiske i sjön Flaten. Kan lösas i kortautomat vid sjön.
Regler för vattnet finns vid sjön. Dagskorten gäller bara fram till midnatt, och inte som tidigare i 24 timmar!

1 november - 31 december 2021, är det totalt fiskeförbud i Flaten. Premiär klockan 09:00, 1:a januari 2022.

3st fiskar per kort gäller. Kortpris 150:- från 24 juni -21.

Ansvarig för denna sjö: styrelsen@barkensjoarnasfvof.se


SPECIALREGLER SNUVTJÄRN
Vatten med karpfiske.

Hjälp oss bevara ett gott karpfiske i denna sjö, och respektera följande enkla regler:

Endast fiske med sportfiskeredskap (mete eller fluga, men spinnfiska gärna upp några abborrar). Oavsett fiskesätt gäller alltid hullinglösa krokar.

Karpar behandlas varsamt och återutsättes snarast, dock tillåtet med knutlös nätsump vid tävling. Ingen karp eller ruda får bortföras från vattnet.

Lämna fångstrapport till sjöansvarig efter varje besök. Blanketter finns i lådan vid båten. Rapportera även fynd av död eller sjuk fisk!

Bokning av vattnet för tävlingar sker genom sjöansvarig.

Ansvarig för denna sjö:
Mats Dahlund
0240-650528

styrelsen@barkensjoarnasfvof.se

I övrigt ingår denna sjö i de vanliga korten.

KONTROLLAVGIFTER SOM FASSTÄLLDES VID FISKESTÄMMA 2012-04-11
Kräftfiske olovlig tid enligt områdesbestämmelser 2 500 kr
Överskridet antal burar 1 000 kr
Fiske kräftor utan kräftfiskekort 1 000 kr
Trolligfiske utan giltigt trollingkort 1 000 kr
För många fiskedon, spön, nät, angeldon 1 000 kr
Fiske på fiskeförbudsområde (fredat område) 2500 kr
Rovfiske av sättfisk i anslutning till utsättning 1000 kr (ej följt angivet mått på respektive fisksort)