Kräftfiske

Anmälan till Kräftfiske 2023


Här kommer blanketten för årets anmälan till kräftfiske i Barken, Saxen och Vevungen.

Fyll i blanketten och maila eller skicka till:


Anmälan och fångstrapporter sändes till någon av följande postadresser. (helst via e-post)


FAGERSTA (södrabarken)

E-post: jan.larsson68@gmail.com eller på

post till
Barkensjöarnas FVOF, kavelbrobacken 15, 737 33 Fagersta


SÖDERBÄRKE, SMEDJEBACKEN (mellan/norra barken)

E-post: Larsson-28@hotmail.com eller på

post till
Barkensjöarnas FVOF, Kuskvägen 6, 771 90 Ludvika.


Anmälan skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 juni (helst via e-post)


Fångstrapport skall vara styrelsen tillhanda senast den 8 september.


Vid frågor kontaktar du oss enkelt via mail på kraftfiske@barkensjoarnasfvof.se


Ladda ner dokumenten genom att klicka på knapparna nedan.Kräftfiske


Nya kräftfiskeregler För Barkensjöarnas FVOF Från år 2020 och tillsvidare

 

Orsken till förnyade regler är:

  • att ha så enhetliga regler som möjligt
  • att långsiktigt ha ett så uthålligt fiske som möjligt
  • att förenkla tillsyn
  • att undvika överfiske på platser där bestånden är svaga ( beror på biotopen )


Fiskerättsägare fiskar ett första tillfälle, en valfri kväll-natt under andra helgen i augusti, fredag kl 17.00 till måndag kl 08.00 eller nästkommande fredag kl 17.00 till lördag kl 08.00.

 

Fiskerättsägare fiskar ett andra tillfälle, en valfri kväll-natt helgen efter allmänhetens fiske, fredag kl 17.00 till måndag kl 08.00.

 

Gästkort. Fiskerättsägare inom Saxe, Huggnora,Tunkarlsbo och  Fallbyn får inbjuda gäst att fiska tillsammans med fiskerättsägaren. Giltiga fiskekort och kräftfiskekort skall innehas av såväl fiskerättsägaren som gästen. Gästkortet gäller vid ett av tillfällena.

 

Allmänhetens fiske i utlottade sektioner samt, Strandtomtägare i upplåtna skifteslag fiskar fjärde helgen i augusti fredag kl 17.00 till lördag kl 08.00. 

 

Fisketiderna är beroende av tävlingen Poker Run och kan förändras/tidigareläggas beroende på datum för tävlingen.

 

Redskap. Alla redskap skall vara märkta med fiskarens namn och tel.nr. Eljest kan de konfiskeras.

Högst 10 burar får användas per fiskare. Kontrollavgift tillämpas vid överträdelse

 

Övrigt. Enligt Havs-och Vattenmyndigheten får kräftor under 10 cm ej tagas hem. De skall återsläppas på fångsplatsen.                 

Numera är det förbjudet att göra omflyttning/förstärkning av bestånden ( Eu-förordning )

 

Fiskeresultatet skall rapporteras:

Joakim Larsson, 070-342 83 38, kraftfiske@barkensjoarnasfvof.se eller Jan Larsson, 070-240 31 02, kraftfiske@barkensjoarnasfvof.se Detta är nödvändigt för att kunna följa beståndets utveckling.

 

Alla tider annonseras i Börsen och Väsman Runt  samt på hemsidan.

Instruktioner kommer att läggas ut på hemsidan


OBS. Ta med dig allt skräp som har blivit när du fiskar. Eldning på fiskeplatsen sker på egen risk.  Kolla med brandförsvaret vad som gäller vid aktuellt fisketillfälle. Använd helst grill med ben